Vertel het ons

Het is belangrijk dat de Participatieraad geïnformeerd blijft over ervaringen en meningen van de burgers over zaken in het sociale domein. Met die informatie kan de raad stappen ondernemen. De raad kan echter geen individuele problemen oplossen of bemiddelen in geschillen. Wel kan de situatie in één geval betrekking hebben op een algemene trend of toepasbaar zijn op collectieve belangen. Ook dan is onze raad geïnteresseerd in uw mening of ervaring.

Neem contact op met de Participatieraad WMO Waalre.