Taak en Werkwijze

In Nederland worden de belangrijkste wetten in het sociale domein de Participatiewetten genoemd en deze betreffen met name de zorg (Wet maatschappelijke ondersteuning, Wmo), jeugdhulp en (arbeids-) participatie. In 2015 zijn een groot aantal taken van het Rijk en de Provincie overgeheveld naar de gemeenten, dus ook in Waalre. Met deze uitbreiding van de taken van de gemeente, heeft ook de raad een uitbreiding van het aandachtsveld gekregen.


De raad komt als regel 1-2 keer in de maand bijeen. De agenda heeft veelal drie onderdelen:

  1. Externe gasten t.b.v. input vanuit de samenleving, bijvoorbeeld door vertegenwoordigers van ouderen, -bijstandsgerechtigden, -scholen/ ouders, mantelzorgers, zorg-/hulpverleners, leerlingenvervoer, voedselbank, politie, etc.
  2. De gemeente, in de persoon van een wethouder of ambtenaar, die de raad bijpraat over de jongste ontwikkelingen, en/of standpunten van de gemeente toelicht. Daarnaast wordt de raad regelmatig voorzien van concepten van besluiten, verordeningen en notities door de gemeente met de vraag om advies.
  3. Meningsvorming en standpuntbepaling door de raad, resulterend in actie, meestal in de vorm van advies- en/of kritische-/verhelderende vragen aan de gemeente.

Minimaal één keer per jaar ontmoet de raad het voltallige college van Burgemeester & Wethouders.

Samenstelling en omvang van de raad
De raad omvat minimaal 5 en maximaal 10 leden, vrijwilligers, benoemd op persoonlijke titel en geïnstalleerd door B&W.

Communicatieplan

Sinds 24 mei 2016 heeft de participatieraad WMO Waalre een Communicatieplan.

De huidige leden van de raad zijn:

 Miranda Croes, Rosi Egas Reparaz,Joke Fastenau, Henk de Graaf(voorzitter), Esther van den Hende,  René ter Huurne(vice-voorzitter),, Esther de Vries en Jolanda Yntema


Heeft u suggesties voor verbeteringen op het terrein van het sociaal beleid in Waalre? Neem dan contact met ons op bij Vertel het ons.

 

Bewaren