Activiteiten

De hulpvraag kan op verschillende manieren binnenkomen: via de (huis)arts of via het CMD, het ‘zorgloket’ van de gemeente. Artsen kunnen direct doorverwijzen naar hulpverleners. Het CMD zal in de meeste gevallen contact opnemen met het ‘Plusteam’. Het Plusteam is een gespecialiseerd samenwerkingsverband voor zorgvragen van de gemeenten Geldrop-Mierlo en Waalre. Op basis van een zorgplan zal de gemeente een indicering en een beschikking opstellen en via het Plusteam gespecialiseerde zorg inkopen.

Bewaren