Home

Welkom op de website van de Participatieraad sociaal beleid van de gemeente Waalre.

De Participatieraad gaat over:

  • Het brede sociale domein van zorg, jeugdhulp en (arbeids-)participatie, en de samenhang tussen deze onderdelen.
  • Hiertoe geeft de raad gevraagd en ongevraagd advies aan B&W, en/of stelt B&W kritische-/verhelderende vragen m.b.t. de totstandkoming- en uitvoering van sociaal beleid.
  • De raad doet dit vanuit een onafhankelijke positie, en doet daarom niet aan belangenbehartiging.
  • De raad communiceert (pro-)actief met burgers, hulpverleners, instellingen en cliënten- platforms om tijdig signalen over beleid en uitvoering op te pikken, te evalueren en te vertalen in concrete acties.